דלג על בר עליון
בר עליון

רישום לבתי הספר ולגני הילדים לשנה"ל תשע"ח

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשע"ח

יחל ביום ראשון ב' בשבט התשע"ז (29 בינואר 2017)* ויימשך עד יום שישי כ"א

בשבט התשע"ז (17 בפברואר 2017).

נהלי רישום לגני הילדים ולבתי הספר לשנת הלימודים התשע"ח

 

רישום לגני ילדים לשנת תשע"ח >>

 

רישום לכיתות א' תשע"ח >>

 
ימים פתוחים בבתי הספר

ימים פתוחים בבתי הספר