דלג על בר עליון
בר עליון

נוהל מתן אישורי תושב

     לקבלת אישור תושב לצורך: מיגון רכב והוצאה או חידוש רשיון נשק-

     

     יש למלא טופס בקשה לאישור תושב ולצרף אליו צילום תעודת זהות +ספח מצורף.

    

     במידה והאישור לצורך הוצאת רשיון נשק יש להוסיף גם אישור תושבות ממזכירות הישוב.

 

      

     לא ניתן להנפיק אישורים בו במקום-האישור ישלח בתוך 10 ימים בדואר רגיל לכתובת הרשומה בתעודת זהות.

     האישור חייב להיות מקור.

 

נוהל והנחיות למימון מיגון רכב נגד אבנים (מס' 2/2017) >>

 

         

 

 

הודעה חשובה- עדכון לגבי מיגון רכבים

טופס בקשה לאישור תושב למיגון

טופס בקשה לאישור תושב לרשיון נשק

מידע לגבי מיגון רכב

מידע לגבי הוצאה או חידוש רשיון נשק

שאלות ותשובות