דלג על בר עליון
בר עליון

בדיקת איכות אוויר של מפעלים

בעקבות כניסתו לתוקף שלחוק אוויר נקי בתחילת ינואר 2011 הקים המשרד להגנת הסביבה אתר מיוחד לפרסום הנתונים הקשורים לחוק ויישומו. באתר ניתן למצוא נתונים עלפליטות מזהמים על ידיכניסה למערכת נתוני פליטות יש לבצע חיפוש לפי שם המפעל/הישוב (לוחצים על שם המפעל במפה ומקבלים את תוצאות הדיגומים האחרונים שנעשו על ידי המפעל).