דלג על בר עליון
בר עליון

תחומי אחריות

תחומי אחריות:

 

תחום הביצוע: קידום נושאי בניה ופיתוח של מבני ציבור וחינוך, ליווי הנדסי של ההרחבות בישובים, פיתוח ושדרוג תשתיות כבישים, ביוב, מים, ניקוז ושטחים ציבוריים פתוחים.
תחום התכנון: יזום, קידום וניהול התכנון האסטרטגי, האזורי והמתארי של הישובים, ניהול תכנון הבינוי הציבורי, התשתית והפיתוח הציבוריים גורם מקצועי מייעץ לדיוני הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ומייצג את המועצה בדיוני מועצה התכנון העליונה.
הוועדה המקומית לתכנון ובניה ורשות הרישוי: קידום התכנון המתארי והמקומי לאישורים, טיפול בבקשות להיתר בניה, פיקוח על הרישוי והאכיפה על עבירות בניה, מתן אישורי חיבור לתשתיות (טופס 4) ומידע תכנוני על זכויות בניה ועל חוקיות המבנה. המידע ניתן בתשלום, בהתאם לחוק חופש המידע.
מדידת שטחי נכסים לחיוב במיסי ארנונה: דיווח למנהל הארנונה על גדלם של נכסים לצורך חיוב במיסים, ניהול מאגר הנכסים למגורים, לעסקים ולמבני ציבור.
קרקעות: פיתוח וניהול המידע הגאוגרפי הממוחשב (GIS), שמירת קרקעות המדינה, בירור מעמד קרקעות, השגת קרקע חדשה לצורכי פיתוח ויצוג המועצה בנושאי מקרקעין.
המשרד: היענות לפניות ציבור, מעקב אחר הטיפול בפניות, קליטת בקשות ומסמכים, מתן מידע והפצת הודעות.