דלג על בר עליון
בר עליון

פיקוח על הבניה

יחידת פיקוח על הבניה שבמחלקת רישוי ופיקוח מופקדת על:

- מתן מידע ליחידת הרישוי על מצבם של מגרשים לגביהם הוגשה בקשה להיתר בניה

- טיפול בבקשות לטופס 4

- מעקב אחר העבודות המתבצעות במגרשים לגביהם ניתן היתר בניה

- בדיקת מגרשים לקראת היתר שלב ב'

- טיפול בתלונות על חריגות בניה

- טיפול בחריגות בניה המתגלות בסיורים אקראיים ושיטתיים לפי תכנית עבודה

 

המחלקה עושה כל מאמץ לתעל את המשאבים בצורה נכונה, על פי אבני דרך שהתוו הממונים.

למסמך תבחינים לרישוי, פיקוח ואכיפת עבירות בניה- לחץ כאן

 

אישורי איכלוס- טופס 4