למידע על אופני התקשרות עם האגף- לחץ כאן

אגף ההנדסה אחראי לקידום הפיתוח האזורי ופיתוח הישובים, לרבות: פיקוח קרקעות, תכנון, בנייה ציבורית ופיתוח תשתיות ציבוריות. כמו כן מופקד האגף על רישוי הבניה ועל הפיקוח. במסגרת זו משמש אגף ההנדסה  מטה מקצועי לוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה ורשות הרישוי.

בראש אגף ההנדסה עומדת אדר' זהרה ישי

 

תחומי אחריות

אגף ההנדסה פועל בכל מישורי התכנון הסטטוטורי הפיזי ויישומו בבנייה ופיתוח

משרד

 • היענות לפניות ציבור והפניה לגורם המטפל
 • קליטת בקשות ומסמכים
 • הפצת הודעות

תכנון

 • יזום, קידום וניהול התכנון המתארי האזורי והמקומי לאישורים באמצעות הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה ולרבות ייצוג בדיוני מועצת התכנון העליונה.
 • ניהול תכנון הבינוי הציבורי, התשתית והפיתוח הציבוריים.

רישוי ופיקוח בניה

 • מתן מידע תכנוני לצרכי בניה.
 • טיפול בבקשות להיתר בניה ואישורן על ידי רשות הרישוי של הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה.
 • מתן אישורי חיבור לתשתיות (טופס 4)
 • פיקוח ואכיפה- חריגות בניה.
 • מתן חוות דעת למחלקת רישוי עסקים.

ביצוע ופרוייקטים

 • קידום בניה ופיתוח של מבני ציבור וחינוך
 • ליווי הנדסי של ההרחבות בישובים
 • פיתוח ושדרוג תשתיות כבישים, ביוב, מים, ניקוז ושטחים ציבוריים פתוחים
Skip to content