שירותי האגף 

תחום צמי"ד מעניק שירות וטיפול לאוכלוסיה המוגדרת על פי משרד הרווחה מנהל מוגבלויות:
אנשים וילדים המאובחנים עם- מוגבלות שכלית התפתחותית, ספקטרום אוטיסטי, הנמכה קוגנטיבית ומוגבלות פיזית וחושית.
כל משפחה המגיעה לאגף מלווה על ידי עו"ס תחום צמי"ד ולאחר תהליך אינטייק והערכה נבנית תוכנית המתאימה לצרכי הילד ו/או לצרכי המשפחה כולה.
השירותים הניתנים למשפחות:
• מתן ידע וסיוע בנושא מיצוי זכויות
• הפניות לאבחונים למוגבלות שכלית התפתחותית ואוטיזם
• ליווי והפניה לשירותים השונים של משרד הרווחה- מעון יום שיקומי, מועדונית אחה"צ, תעסוקה, דיור ונופשונים.
• ניהול תיק- קשר ותיאום עם גורמים שונים הרלוונטיים לילד ולמשפחה- אגף החינוך, בתי ספר גנים ומעונות, גורמי טיפול, רכזי קהילה ובעלי תפקידים בישובים, מרכזים להתפתחות הילד, ועוד.
• הפניה למרכז טיפולי שק"ל לטיפול חברתי- מיני לבעלי צמי"ד והוריהם
• חונכות (סמך) לילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי- בקריטריונים מסוימים ובכפוף לתקציב
• סיוע כלכלי בעת הצורך ובהתאם לדרגת זכאות.
• ייעוץ וטיפול בנושא אפוטרופסות

שירותים הניתנים ברמה הקהילתית:

במהלך השנים מתקיימות סדנאות, הרצאות, קבוצות ופעילויות עבור משפחות צמי"ד כגון:
סדנאות בנושא מוגנות והתפתחות מינית להורים למתבגרים
קבוצות לאחים לילדים עם צרכים מיוחדים
הרצאות בנושא אפוטרופסות
הופעות והצגות בנושא צמי"ד למשפחות ולקהילה כולה
מבצע קיץ מיוחד בבריכת המתנ"ס- כניסת מלווה חינם לילדי החינוך המיוחד
ועוד ועוד
הפעילות הקהילתית ברובה מתוכננת ביוזמת ובשיתוף ההורים ועל פי צרכים העולים מהשטח.

 

פרטים ליצירת קשר:

    
שםתפקידיצירת קשרימי עבודה
שירה זגדוןעו"ס צמי"ד בישובים בת עין ראש צורים כפר עציון02-9939943א,ג,ד,ה
שרה ברהנו עו"ס צמי"ד בישוב תקוע 02-9959428 ב,ג,ד,ה
אלה גרשון עו"ס רכזת תחום צמי"ד בכל יתר הישובים02-9939938א,ב,ג,ה

קישורים:

תביעה לגמלת ילד נכה – ילד נכה – טפסים | ביטוח לאומי

תביעת נכות כללית – נכות כללית – טפסים | ביטוח לאומי

אתר כל זכות – ילדים עם מוגבלות (ילדים עם צרכים מיוחדים) – כל-זכות

ארגוני צרכים מיוחדים – אלוט

Home – קשר – הבית של המשפחות המיוחדות

Skip to content