יחידת ההון האנושי אחראית לטיפול בצרכי המשאב האנושי בארגון, המונה כ-400 עובדים.
גיוס, מיון וקליטת עובדים, הדרכה, השתלמויות, טיפוח ופיתוח המשאב האנושי ,ליווי מנהלי המועצה לצורך עמידה ביעדי כח האדם
ליווי העובדים במהלך חייהם בארגון מקליטה ועד פרישה, כולל דאגה לרווחתם ושביעות רצונם של העובדים במקום העבודה.
הטמעת תרבות ארגונית מבוססת ערכים – שירות, מקצועיות, שיתוף, ומחוברות.

 ספר טלפונים של המועצה

Skip to content