בבואך למחלקת רישוי עסקים גוש עציון אנו מודעים לרצון לנצל הזדמנויות עסקיות בתהליך הקמת עסק חדש ונעשה כל מה שביכולתנו לעזור לך.

לפני פתיחה של עסק חדש או חתימה על הסכם שכירות אנו ממליצים לייצור עמנו קשר בכדי לבצע מספר בדיקות מקדימות כגון: האם יש צורך ברישיון עסק או שהעסק פטור מחוק רישוי עסקים, סוג התב"ע הקיימת, היתר ואלו גורמי רישוי נדרשים.

 

מטרות חוק רישוי העסקים

לחוק רישוי עסקים מספר מטרות משמעותיות וביניהן:

 

שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים

שמירת שלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות

בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו

מניעת סכנות של מחלות מבעלי חיים ומניעת  זיהום מקורות המים

שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה נאותים

קיום הדינים  הנוגעים לתכנון ולבניה

קיום הדינים הנוגעים לכבאות

 

תהליך להוצאת רישיון עסק

תהליך הוצאת רישיון הוא תהליך מורכב שמפגיש את בעל העסק עם מספר גורמים חיצונים שלהם דרישות שונות לפי סוג העסק המבוקש. בנוסף לכך ישנם טפסים ותוכניות שעליך להגיש. מכיוון שתהליכים אלו יכולים לקחת זמן חשוב להכין אותם מבעוד מועד. אנו ממליצים לגשת למחלקת רישוי עסקים ולבצע חוות דעת מקדמית כבר בשלב התכנון.

מסמכים שעליך להגיש בעת בקשה לרישיון עסק חדש:

  • תצלום ת.ז/מסמך ייפוי כוח
  • אישור רשם חברות
  • חוזה השכרה בנכס/ אישור על הנכס
  • גרמושקה עם חמישה עותקים נספחים לבקשה
  • תשלום אגרה

 

 

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

בתאריך 10.7.18 הצביעה מליאת הכנסת על תיקון 34 לחוק רישוי עסקים.

הרפורמה הנוכחית ברישוי עסקים, הקרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" מטרתה ליצור: איזון בין המטרות של חוק רישוי עסקים – שמירה על הציבור מפני נזקים (בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכד') – לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים.

רפורמה זו היא בעצם המשך ישיר לרפורמה של 2012 ומשלימה אותה. גולת הכותרת של הרפורמה ב-2012 היא ההבנה שבכדי לייצר לבעלי העסקים וודאות, שקיפות ונגישות לדרישות החלות עליהם, יש לפרסם מפרטים אחידים.

הרפורמה הנוכחית שואפת לשפר ולייעל את תהליך הרישוי, ובעצם יש לומר תהליכי הרישוי,  משום שהיא מגדירה תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים השונים ומכאן שמה "רישוי עסקים דיפרנציאלי"

 

פעימה ראשונה של הרפורמה נכנסה לתוקף ב-1.1.19

 

רפורמת רישוי עסקים

שינויים משמעותיים שבוצעו עם אישור הרפורמה:

  1. שחרור חסמים במתן רישיון העסק.

2.קביעת מסלולי רישוי, המותאמים לרמת המורכבות של העסק (מסלול קצר לעסק קטן, בינוני וכך הלאה).

3.קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון – לוחות זמנים מחייבים את גורמי הרישוי כאשר אי מענה בזמן כמוהו כמענה חיובי.

4.עסקים במסלול תצהיר: פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק – מבוסס על אמון והעברת האחריות לידי האזרח.

5.הארכה משמעותית של תוקף הרישיון – "משתלם" לבעל העסק להתאמץ עבור השגת הרישיון כי הוא יישאר אצלו לאורך זמן (בשונה מרישיון שהושג במאמצים גדולים וכעבור שנה צריך לחזור שוב על התהליך).

 

לידיעתך! ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.

 
 

 פרטים ליצר קשר

אביב רון מנהל מחקלת רישוי וקידום עסקים

02-9939978

Skip to content