על פי דרישות משרד הפנים מחלקת רישוי עסקים תחייב בתשלום אגרה בעת בקשה לפתיחת תיק לרישיון עסק.

להלן הפירוט עבורם תגבה אגרה (האגרות מתעדכנות מדי שנה, התעריף נקבע עפ"י דיווח של משרד הפנים) המחיר המחייב הוא זה שיחושב במחלקת רישוי עסקים ביום הפקת החיוב.

 

נושא אגרה לתשלום בש"ח
אגרת בקשה לרישיון עסק או היתר זמני לעסק מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים.325
אגרת העתק מרישיון עסק ומהיתר זמני מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים163
אגרת חידוש רישיון עסק (בחידוש רישיון וברישיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרישיון) מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים325
אגרת בקשה לחוות דעת מקדמית מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים325
אגרת בקשה לרישיון עסק רוכלות מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים1200

 

התעריף מעודכן לתאריך 1 באפריל 2020

לינק עדכון אגרת רישוי עסקים

 

Skip to content