רשימות

 

רשימת יישובי גוש עציון

שם הישוברב הישובטל.בביתטל.בעבודהטל. ניידפקסכתובתמיקודאימל
איבי הנחלאמנון טרוטנר052-8119392amnontr8@gmail.com
אלון שבותגדעון פרל99319969932422050-62291319931996הרקפת 19 אלון שבות 90433perel_g@zahav.net.il
אלון שבותזאב וייטמן052-3598000zeevwe@gmail.com
אלעזרחיים אירם9931357054-2622282אלעזר 90942iramch@gmail.com
בת עיןדניאל כהן9934435050-3555764בת עין90913ravdanielk@gmail.com
בת עיןיונדב דרורי077-9323905050-6323905yonadavdrori@gmail.com
הר גילהניר הרמן050-8784128nirhermann@gmail.com
כפר עציוןמשה שפטר 050-8694348moshespeter@gmail.com
כרמי צורראובן בן אוליאל9962396052-5208552כרמי צור90400benoliel71@gmail.com
מגדל עוזאורי סמט9936438052-8395922מגדל עוז90915orisamet@gmail.com
מיצדישראל גולדשטיין9934330050-9934330מיצד90965yigoldstein@gmail.com
מעלה עמוסזאב חרל"פ993441599380479938047מעלה עמוס90966rav@maaleamos.org.il
מרחבי דודניר קדוש02-9309720050-9046040nir.kadosh@gmail.com
נוה דניאלמתניה בן שחר9932875נוה דניאל90909benshahar@herzog.ac.il
נוקדים
קידרישי אחיטוב054-6677603yishai0546677@gmail.com
ראש צוריםמרדכי ורדי9935488054-6700704ראש צורים90938vardi@maale.co.il
תקועהרב אבי בלידשטיין054-5558427blidaypt@gmail.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Skip to content