המועצה האזורית גוש עציון, רואה חשיבות רבה בשיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, במסגרת העבודה השוטפת של אגפי ומחלקות המועצה.
מוצבים שני שוטרים קהילתיים בגוש עציון:

מש"ק גדי אקוע – אחראי על יישובי מערב גוש עציון.
מש"ק קובי גבאי – אחראי על יישובי מזרח גוש עציון,
כמו כן, נפתחה במועצה נקודת שיטור קהילתי אשר תהיה פתוחה בימים שלישי וחמישי בין השעות 14:00-16:00

Skip to content