אתם מהירים! הקדמת את המועד. נעדכן שתפתח ההרשמה.

תלמידים עם מגבלות הדורשת התאמות פיזיות במוסד החינוכי או ילדים להורים עם מוגבלויות, באפשרותכם להתחיל את הליך הרישום ללימודים 15 חודשים לפני תחילתם.
תחילת הרישום מתבצעת באמצעות מילוי שאלון בקישור.

שימו לב!!! – רישום זה לצורך ההנגשה אינו פוטר את ההורים מחובת הרישום בתאריכי ההרשמה הרגילים המפורסמים ע"י אגף החינוך במועצה

Skip to content