השירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח) הינו מחלקה בתוך אגף החינוך של המועצה. מתוקף תפקידו הוא אמון על קידום תפקוד מיטבי של תלמידים במערכת החינוך.

 

תפקיד הפסיכולוג החינוכי

עבודת השירות הפסיכולוגי- חינוכי מבוססת על תפיסה מערכתית, על פיה סביבתו הטבעית של הילד הינה קריטית בהשפעתה על התפתחותו ורווחתו הנפשית. בשל כך, מתרכז השירות בייעוץ והדרכה לאנשי חינוך ולהורים, במטרה לסייע ביצירת סביבות תומכות ומאפשרות עבור הילד. זאת כמובן, בצד עבודה אבחונית וטיפולית קצרת טווח מול הילד עצמו.

מיהי אוכלוסיית היעד?

 • תלמידים הלומדים במערכות החינוך (גנים, בי"ס- עד סוף יסודי) המצויות בתחומי המועצה האזורית (כולל כאלה שאינם תושבי הרשות).
 • הורים ומשפחות.
 • אנשי החינוך העובדים במערכות החינוך
 • גורמים מערכתיים קובעי מדיניות בהחלטות המכוונות לטובת הילד ולקידום בריאותו הנפשית (ועדות בינמקצועיות ברשות, וועדות סטטוטוריות ועוד).

במה מטפל הפסיכולוג החינוכי?

 • סוגיות התפתחותיות נורמטיביות (כגון: הערכת בשלות לקראת כיתה א', מעברים ושינויים, סמכות הורית, גיל ההתבגרות ועוד).
 • קשיי למידה, קשיי תפיסה ובעיות של קשב וריכוז בקרב תלמידים.
 • קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים של תלמידים.
 • מצבי לחץ, משבר ואסון בקרב תלמידים והורים (כגון: מחלה במשפחה, גירושין, פיגועים ומלחמות, התעללות פיזית, נפשית או מינית, אובדנות ועוד.)

מהם סוגי ההתערבות של הפסיכולוג?

 • ייעוץ מערכתי-ארגוני למנהלי בתי ספר
 • ייעוץ פרטני להורים ולאנשי חינוך
 • איתור ואבחון ברמת הפרט והמערכת (המשפחתית והחינוכית)
 • התערבות במצבי משבר או חירום
 • ליווי והכנה בתהליך ההשמה לחינוך מיוחד.

מידע רלוונטי:

מתווה השירות הפסיכולוגי חינוכי

התכנית האסטרטגית לחינוך- קבוצת ביס וקהילה

טפסים: 

 טופס ויתור סודיות – העברת חומר מגורם שלישי למועצה

 טופס ויתור סודיות – העברת חומר מהמועצה לגורם שלישי

 טופס הסכמה לאבחון פסיכולוגי

 טופס אישור הורים לקיום תצפית ממוקדת בתלמיד בגן הילדים

שאלון הפניה לדלת פתוחה 

קישור לדברי הסבר להורים אשר עניינו של ילדם נדון בוועדות(שילוב השמה וערר)

 

שאלות נוספות ופרטים נוספים בנושא: הקו הפתוח לתלמידים במשרד החינוך,
1-800-222-003
טלפון:02-5602538
כתובת: רח' דבורה הנביאה2 ירושלים 91911
פקס: 02-5603754


 

Skip to content