שם המכרז
קטגוריה
סוג מכרז
תאריך פתיחת המכרז
תאריך סגירת המכרז
מכרזים חוזים והתקשרויות
פומבי
26/02/2020
Skip to content