שם המכרז
קטגוריה
סוג מכרז
תאריך פתיחת המכרז
תאריך סגירת המכרז
מכרזים חוזים והתקשרויות
10/12/2020
27/12/2020
מכרזים חוזים והתקשרויות
פומבי
14/12/2020
31/12/2020
מכרזים חוזים והתקשרויות
פומבי
26/02/2020
Skip to content