מידע בדבר חלוקת תווי מזון לזכאים

תווי מזון.jpe

לתשומת ליבכם

הסיוע יינתן בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הפנים ולאמות מידה לחלוקת הכרטיסים לרכישת מזון המפורסמות באתר משרד הפנים.

למילוי טופס הבקשה - לחץ כאן

לפירוט על הזכאות יש ללחוץ כאן