מידע בדבר חלוקת תווי מזון לזכאים

חלוקת תווי מזון 24

לתשומת ליבכם

הסיוע יינתן בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הפנים ולאמות מידה לחלוקת הכרטיסים לרכישת מזון המפורסמות באתר משרד הפנים.

למילוי טופס הבקשה - לחץ כאן

לפירוט על הזכאות יש ללחוץ כאן

טבלת הנחות 2023