ראובן ורבר מנהל החידון בכל שאלה שפונים לגבי החידון: reuw@kfar-etzion.co.il

מזל טוב לכל הזוכים בחידון.

במידה והשתתפתם בכל החידון וזכיתם אך לא קיבלתם מייל זכייה אנא פנו במייל ל chedva.m.d@gmail.com