כאן נמצאים כל הטפסים, מידע רלוונטי לטפסים ניתן למצוא במחלקות.

 

הנדסה

 

חופש המידע

 

חינוך
 

 

מחלקת גבייה
 

 

פיקוח עירוני

 

 

ביטחון
 

 

עובדי מועצה


 

רישוי ופיקוח בניה

 

 

שירותים חברתיים 

 

תפעולי

 

 

רישוי עסקים


 

 

וטרינריה 

Skip to content