ניתן לבחור סוגי ועידות ולסנן לפי הצורך

סוג ועידה
# פרוטוקול
תאריך
חומרים
פרוטוקול ישיבת ועדה מקומית 2020006 26.7.20
26.07.2020
פרוטוקול ועדה מקומית 24.5.2020 2020005
24.05.2020
פרוטוקול ועדה מקומית 24.5.2020 2000005
13.08.2020
ישיבת מליאה 1-20
12.01.2020
רשות רישוי
15.01.2020
רשות רישוי בתפיסה צבאית
16.01.2020
רשות רישוי
28.01.2020
רשות רישוי בתפיסה צבאית
12.02.2020
רשות רישוי
12.02.2020
תכנון ובניה
16.02.2020
מליאה
16.02.2020
וועדת הנצחה
18.02.2020
מליאה
17.03.2020
תכנון ובניה
17.03.2020
תכנון ובניה
30.04.2020
תכנון ובניה
19.04.2020
מליאה 4-20
06.05.2020
רשות רישוי
14.05.2020
מליאה 5-20
24.05.2020
תכנון ובניה
24.05.2020
רשות רישוי בתפיסה צבאית
11.06.2020
רשות רישוי
11.06.2020
מליאה 6-20
28.06.2020
רשות רישוי
29.06.2020
רשות רישוי בתפיסה צבאית
29.07.2020
רשות רישוי בתפיסה צבאית
16.07.2020
פרוטוקול ישיבת מליאה 1-19
27.01.2019
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 2-19
27.02.2019
פרוטוקול ישיבת מליאה 2-19
27.02.2019
פרוטוקול ישיבת מליאה 3-19
07.04.2019
פרוטוקול ישיבת מליאה 4-19
1
02.05.2019
תכנון ובניה
2018009
18.08.2019
תכנון ובניה
2019001
27.01.2019
תכנון ובניה
2019003
16.06.2019
תכנון ובניה
2019004
14.07.2019
תכנון ובניה
2019002
07.04.2019
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 1-18
14.01.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה 1-18
28.01.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 2-18
25.02.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 3-18
25.03.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה 4-18
29.04.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה 5-18
27.05.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה 6-18
08.07.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה 7-18
13.08.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה 8-18
05.09.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה 9-18
08.10.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה 10-18
25.11.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה 11-18
23.12.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 6-18
17.06.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 2-18
25.02.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה 3-18
25.03.2018
תכנון ובניה
2018001
28.01.2018
תכנון ובניה
2018002
13.02.2018
תכנון ובניה
2018003
25.02.2018
תכנון ובניה
2018004
25.03.2018
תכנון ובניה
2018005
29.04.2018
תכנון ובניה
2018006
18.05.2018
תכנון ובניה
2018010
13.08.2018
תכנון ובניה
2018011
08.10.2018
תכנון ובניה
2018012
17.10.2018
תכנון ובניה
2018013
23.12.2018
Skip to content