ניתן לבחור סוגי ועידות ולסנן לפי הצורך

סוג ועידה
# פרוטוקול
תאריך
חומרים
פרוטוקול ישיבת ועדת הנצחה 23-12-20
1
23.12.2021
פרוטוקול ועדה מקומית 2020009 מיום 22.11.2020
22.11.2021
בחירת רב אזורי – מועצה אזורית גוש עציון
1
21.03.2021
פרוטוקול רשות רישויי מספר 2021008 מיום 18 במרץ 2021
1
18.03.2021
פרוטוקול רשות רישוי 2021007 מתאריך 2.3.2021
1
02.03.2021
פרוטוקול תפיסה צבאית 2021007 מתאריך 2.3.2021
1
02.03.2021
ועדת הקצאות תבחינים להקצאת קרקע להקמת בית כנסת
1
17.02.2021
פרוטוקול תפיסה צבאית 2021006 מתאריך 16.2.2021
1
16.02.2021
פרוטוקול ישיבת ועדה מקומית (מליאה) 2021002 מתאריך 14.2.2021
1
14.02.2021
פרוטוקול ישיבות מליאה 3-21
1
14.02.2021
פרוטוקול ישיבת מליאה 2-21
31.01.2021
פרוטוקול ישיבת תקציב לשנת 2021
31.01.2021
פרוטוקול רשות רישוי 2021005 מתאריך 28.1.21
1
28.01.2021
פרוטוקול רשות רישוי 2021004 מתאריך 21.1.2021
1
21.01.2021
פרוטוקול תפיסה צבאית 2021005 מיום 21.1.2021
1
21.01.2021
פרוטוקול רשות רישוי 2021003 מתאריך 17.1.2021
1
17.01.2021
פרוטוקול רשות רישוי 2021002 מיום 14.1.2021
1
14.01.2021
פרוטוקול תפיסה צבאית 2021004 מיום 14.1.2021
1
14.01.2021
ועדת שלושה רכבים שנתי
06.01.2021
פרוטוקול 2021001 מתאריך 6.1.2021
06.01.2021
פרוטוקול ישיבת מליאה 1-21
03.01.2021
פרוטוקול רשות רישוי 2020041 מתאריך 31.12.2020
31.12.2020
פרוטוקול תפיסה צבאית 2020036
21.12.2020
פרוטוקול רישוי 2020039 מתאריך 26/11/2020
10.12.2020
פרוטוקול תפיסה צבאית 2020035 מיום 10.12.20
1
10.12.2020
פרוטוקול רשות רישוי 2020040 מיום 10.12.20
2
10.12.2020
פרוטוקול רשות רישוי תפיסה צבאית 2020034 מה-26.11.2020
09.12.2020
ישיבת מליאה 10-2020
09.12.2020
פרוטוקולרשות תמרור מס' 4 מתאריך 8.12.2020
1
08.12.2020
שינויים בגבעה הצהובה- אזור תפעולי
2
08.12.2020
תקוע 925
3
08.12.2020
חל"פ-נו"ד 208-10-250
4
08.12.2020
מיצד מגורי סגל
5
08.12.2020
מקור חיים-נו"ד
5
08.12.2020
פאר תעשיות 1003
6
08.12.2020
פרוטוקול ר.רישוי 12.11.2020
12.11.2020
פרוטוקול ר.רישוי 29.10.2020
29.10.2020
פרוטוקול מליאה 9-2020
18.10.2020
פרוטוקול ועדה מקומית 18.10.2020
18.10.2020
מליאה 8-2020
06.09.2020
ועדה מקומית 6.9.20
06.09.2020
פרוטוקול מליאה 2020007 תכנון ובניה 6.9.20
1
06.09.2020
פרוטוקול ועדה מקומית 24.5.2020 2000005
13.08.2020
רשות רישוי בתפיסה צבאית
29.07.2020
פרוטוקול ישיבת ועדה מקומית 2020006 26.7.20
26.07.2020
רשות רישוי בתפיסה צבאית
16.07.2020
רשות רישוי
29.06.2020
מליאה 6-20
28.06.2020
פרוטוקול ועדת מעמד האישה 21.6.2020
1
21.06.2020
רשות רישוי בתפיסה צבאית
11.06.2020
רשות רישוי
11.06.2020
פרוטוקול ועדה מקומית 24.5.2020 2020005
24.05.2020
מליאה 5-20
24.05.2020
תכנון ובניה
24.05.2020
רשות רישוי
14.05.2020
מליאה 4-20
06.05.2020
תכנון ובניה 30.04.2020
30.04.2020
תכנון ובניה 19.04.2020
19.04.2020
פרוטוקול ועדה מקומית 2020004 מיום 19.4.2020
1
19.04.2020
מליאה 3-20
17.03.2020
תכנון ובניה 17.03.2020
17.03.2020
וועדת הנצחה
18.02.2020
תכנון ובניה 16.02.2020
16.02.2020
מליאה 2-20
16.02.2020
רשות רישוי בתפיסה צבאית
12.02.2020
רשות רישוי
12.02.2020
רשות רישוי
28.01.2020
רשות רישוי בתפיסה צבאית
16.01.2020
רשות רישוי
15.01.2020
מליאה 1-20
12.01.2020
תכנון ובניה 18.08.2019
2018009
18.08.2019
תכנון ובניה 14.07.2019
2019004
14.07.2019
תכנון ובניה 16.06.2019
2019003
16.06.2019
מליאה 4-19
02.05.2019
מליאה 3-19
07.04.2019
תכנון ובניה 07.04.2019
2019002
07.04.2019
מליאה שלא מן המניין 2-19
27.02.2019
מליאה 2-19
27.02.2019
מליאה 1-19
27.01.2019
תכנון ובניה 27.01.2019
2019001
27.01.2019
מליאה 11-18
23.12.2018
תכנון ובניה 23.12.2018
2018013
23.12.2018
מליאה 10-18
25.11.2018
תכנון ובניה 17.10.2018
2018012
17.10.2018
מליאה 9-18
08.10.2018
תכנון ובניה 08.10.2018
2018011
08.10.2018
מליאה 8-18
05.09.2018
מליאה 7-18
13.08.2018
תכנון ובניה 13.08.2018
2018010
13.08.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה 6-18
08.07.2018
מליאה שלא מן המניין 6-18
17.06.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה 5-18
27.05.2018
תכנון ובניה 18.05.2018
2018006
18.05.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה 4-18
29.04.2018
תכנון ובניה 29.04.2018
2018005
29.04.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 3-18
25.03.2018
מליאה 3-18
25.03.2018
תכנון ובניה
2018004
25.03.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 2-18
25.02.2018
מליאה שלא מן המניין 2-18
25.02.2018
תכנון ובניה 25.2.18
2018003
25.02.2018
תכנון ובניה 13.02.2018
2018002
13.02.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה 1-18
28.01.2018
תכנון ובניה
2018001
28.01.2018
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 1-18
14.01.2018
Skip to content