המידע באתר הינו לשימוש ראשוני בלבד. רק המידע הניתן במשרדי הועדה מחייב ומשמש למתן היתרי בנייה!

בימים אלה אנו עובדים על ארגון המידע והנגשתו ועל כן המידע כאן אינו מלא. תודה על הסבלנות.

להורדת רשימת התכניות המאושרות ומועדי אישורן- לחץ כאן

לעיתים תכניות חדשות הן מרובות נספחים- אתרנו מציג את מסמכי התכנית העיקריים בלבד.

ניתן לצפות בנספחים באתר מינהל התכנון – יש להקליד בחיפוש, ללא רווחים: יו"ש/ ואח"כ את מספר התכנית.

 

לעיון בתכנית מתאר אזוריות לחץ: תמ"אות

לעיון בתכניות כבישים לחץ: כבישים

לעיון בתכניות ליישובים לחץ אחת מהקישורים:

Skip to content