מדינת ישראל
משרד התחבורה / משרד הביטחון

נוהל והנחיות למימון מיגון רכב נגד אבנים