מקימיו של הישוב מיצד היו עולים, ילדי דרום אפריקה, צרפת, אנגליה וארצות הברית, חוזרים בתשובה. כיום תושבי הישוב בעיקרם ישראלים, צעירים משתלבים עם וותיקים. הישוב בעל אופי חרדי וקהילתי, כאשר מיקומו המרוחק של הישוב יוצר תחושת אחראיות כלפי הזולת. חלק מהתושבים אברכים וחלק עוסקים בהוראה ובמקצועות חופשיים מחוץ ליישוב. תושבי מיצד רואים בחינוך ערך עליון וכעת בונים בית ספר לבנים.