המועצה האזורית וקרן גוש עציון מזמינות תושבים עם צרכים מיוחדים להגיש בקשה לתמיכת הקרן בטיפולים רפואיים/פרא-רפואיים.

כספי התמיכה הגיעו לקרן גוש עציון תודות לנדיבותה של משפחה מהגוש שכבר אינה זקוקה לתרומה ומעבירה אותה לשימוש תושבים נוספים.

שימו לב - לטופס זה  יש לצרף את המסמכים הבאים:

* צילום ת.ז. כולל ספח

* אישור ביטוח לאומי

* אישור רפואי לטיפול הדרוש

* אישור לעלות הטיפול

אישור וגובה התמיכה יקבעו בהתאם להחלטת הוועדה המקצועית.

טיפול רפואי (כולל טיפול תרופתי שאינו בסל התרופות) או טיפול פרא-רפואי (לדוג' ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, תרפיה באמצעות אומנות'בע"ח, הידרותרפיה, ניתוח התנהגות, טיפול רגשי וכו')