חודש פברואר יוצא מן הכלל

חודש להעלאת המודעות לאנשים עם מוגבלויות בקהילה