דלג על בר עליון
בר עליון

אגף גזברות

אגף הגזברות מנהל את המערכת הכספית של המועצה.
האגף אחראי על בניית תקציב המועצה וניהולו, תוך שמירה על מסגרת התקציב ומנהל את המשאבים הכספיים של המועצה, בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות, החלים על רשויות מקומיות.
  

דרכי התקשרות

דרכי התקשרות

מחלקת גביה

מחלקת גביה

תמיכות

תמיכות

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים

תקציב מועצה

תקציב מועצה