מנכ"לית המועצה הינה הציר המרכזי לתכנון וליישום תוכנית אסטרטגית למימוש חזון המועצה ותרגומה לתוכנית שנתית ורב שנתית, וכן אחראית גם על פעילות מליאת המועצה וועדותיה.

לפניות ללשכת מנכ"לית:

יפה שטרית
מנכ"לית המועצה
02-9939915
דוריס טואיזר
מנהלת לשכת מנכ"לית
02-9939915

ספר טלפונים של המועצה