לקבלת אישור תושב לצורך: מיגון רכב והוצאה או חידוש רישיון נשק – יש למלא טופס בקשה לאישור תושב ולצרף אליו צילום תעודת זהות +ספח מצורף.

טופס בקשה לאישור תושב למיגון/חידוש או הוצאת נשק

לא ניתן להנפיק אישורים בו במקום – האישור ישלח בתוך 10 ימים לכתובת המייל בטופס הבקשה.