תושב\ת יקר\ה, דרגת זכאות משפיעה על מרכיבי השתתפות המשפחה בשירותים שונים ובזכאות לעזרה כספית. הכללים לבדיקת דרגת הזכאות של משפחות נקבעים על ידי משרד הרווחה. על מנת שנוכל לבחון את דרגת הזכאות שלך אנא מלא\י את הטופס במלואו וצרפ\י את המסמכים הנדרשים.

מעמד הפונה בעבודה:
מעמד הפונה בעבודה: (חובה) שדה חובה
ניתן לצרף במקום התלוש טופס 106
ניתן לצרף במקום התלוש טופס 106
ניתן לצרף במקום התלוש טופס 106
נא לצרף אישורים מגורם מוסמך, כגון: ביטוח לאומי.
הכנסות נוספות:
הכנסות נוספות: (חובה) שדה חובה
משכר דירה \ רכוש אחר - סה"כ למשפחה
נא לפרט גוף מתקצב וסכום הכנסה, עבור ראש המשפחה
בן \ בת זוג של הפונה:
בן \ בת זוג של הפונה: (חובה) שדה חובה
ניתן לצרף במקום התלוש טופס 106
ניתן לצרף במקום התלוש טופס 106
נא לפרט גוף מתקצב וסכום הכנסה, עבור בן \ בת הזוג
Browser not supported
אנא אשר\י את הנתונים בחתימת ידך בעזרת שימוש בעכבר \ מסך מגע.