מכרזים כללי

מכרזים כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכתב הבהרה לסיור קבלנים הבהרה מספר 1 חיצוני 16/12/2021 28/02/2022

עבור לארכיון המכרזים