מכרזים כללי

מכרזים כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז מנהל/ת שירותים דיגיטליים ברשות פומבי 25/10/2021 04/11/2021
19 2021מכרז להפעלת תכנית תעסוקה מוגנת למבוגרים השייכים לאוכלוסיית צמיד פומבי 19/10/2021 31/10/2021
לביצוע הריסה ופינוי של מבנים לא חוקיים מסוכנים הרוסים ברחבי המועצה האזורית גוש עציון פומבי 07/10/2021 31/10/2021
נספח ביטוח ביצוע הריסה ופינוי של מבנים לא חוקיים-מסוכנים-הרוסים ברחבי מ.א. גוש עציון פומבי 07/10/2021 31/10/2021
מכרז להפעלת תכנית תעסוקה מוגנת למבוגרים השייכים לאוכלוסיית צמיד סופי פומבי 06/10/2021 31/10/2021
נספח ביטוחי - מכרז להפעלת תכנית תעסוקה מוגנת למבוגרים השייכים לאוכלוסיית צמיד סופי חיצוני 06/10/2021 31/10/2021
חוברת מכרז 28 2021 להקמת מועדון ומרכז מבקרים חקלאי בישוב תקוע חיצוני 29/09/2021 24/10/2021
נספח ז מפרט טכני מיוחד עבודות תשתית ופיתוח מסוף תחבורה פומבי 12/09/2021 06/10/2021
כתב כמויות עבודות תשתית ופיתוח מסוף תחבורה פומבי 12/09/2021 06/10/2021
עבודות עפר תשתיות ופיתוח להקמת מסוף תחבורה ומסוף חנה וסע בגוש עציון פומבי 09/09/2021 06/10/2021
בניית אולם ספורט והשלמת בנייה בית ספר חטיבה צעירה כרך 1 פומבי 31/08/2021 03/10/2021
כרך 2 אולם ספורט ובית ספר חטיבה צעירה אחי תקוע מפרט טכני פומבי 31/08/2021 03/10/2021
כרך 3 אולם ספורט ובית ספר חטיבה צעירה אחי תקוע כתב כמויות ואומדן פומבי 31/08/2021 03/10/2021
מכרז למכירת כלי רכב פומבי 05/08/2021 22/08/2021
מכרז לשירותי הסעות תלמידים ועובדי הוראה חינוך רגיל ומיוחד ביישובי גוש עציון פומבי 29/07/2021 22/08/2021
לאגף ההנדסה, מחלקת רישוי דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתרי בנייה פומבי 25/07/2021 31/07/2021
מכרז חיצוני רכז מניעה קהילתי פומבי 20/07/2021 31/07/2021
מכרז להפעלת מרכז טיפולי רב גילאי ויחידה להתפתחות הילד בגוש עציון פומבי 08/07/2021 24/07/2021
מכרז להפעלת תכנית תעסוקה מוגנת למבוגרים השייכים לאוכלוסיית צמיד פומבי 08/07/2021 24/07/2021
מכרז פסיכולוג חינוכי 2021 פומבי 05/07/2021 30/07/2021
מכרז ביצוע עבודות כביש סובה ומפרצים במרכז כפר עציון פומבי 29/06/2021 11/07/2021
2021-10 מסמכי מכרז פומבי מסגרת לעבודות תשתית בנייה ופיתוח ברחבי מועצת גוש עציון פומבי 20/06/2021 04/07/2021
חוזה מסגרת גוש עציון 09-2021 לביצוע עב שיפוץ ובנייה מוסדות חינוך ומוסדות ציבור פומבי 20/06/2021 04/07/2021
הודעה על כוונה להתקשר במיזם משותף לשיפוץ מקווה חיצוני 09/05/2021 30/05/2021
מכרז רכז/ת ועדה חקלאית חיצוני 27/04/2021 06/05/2021
מכרז פרוייקטור לעידוד עלייה גוש עציון חיצוני 18/04/2021 15/05/2021
מכרז פומבי 2021-1 לביצוע עבודות שינוע ופינוי מכולות ודחסנים בשיטת הרמסע (משא מגבה נוע) פומבי 18/01/2021 07/02/2021
מכרז ליסינג פומבי 14/12/2020 31/12/2020
מכרז ליסינג פומבי 14/12/2020 31/12/2020
מכרז זוטא לביצוע שירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס GIS לצרכי ארנונה 2020/39 זוטא 10/12/2020 27/12/2020
נספח ביטוח למכרז זוטא 2020/39 זוטא 10/12/2020 27/12/2020
מכרז זוטא לביצוע שירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס GIS לצרכי ארנונה 2020/39 זוטא 10/12/2020 27/12/2020
מכרז (מסגרת) פומבי מס' 2020/43 לביצוע עבודות שינוע ופינוי מכולות ודחסנים בשיטת הרמסע (משא מגבה נוע) ביישובי המועצה דצמבר 2020 פומבי 08/12/2020 27/12/2020
מכרז מסגרת פומבי מס' 27/2020 לביצוע עבודות שינוע ופינוי מכולות ודחסנים בשיטת הרמסע פומבי 17/11/2020 06/12/2020
מכרז מסגרת פומבי מס' 2020/26 לביצוע עבודות פינוי פסולת גושית גזם וגרוטאות ביישובי המועצה פומבי 17/11/2020 06/12/2020
מכרז מסגרת פומבי מס' 25/2020 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת ביישובי המועצה פומבי 17/11/2020 06/12/2020
מכרז פומבי 2020-16 להפעלת מועדוניות טיפוליות פומבי 20/08/2020 30/08/2020
מכרז 2020-08 לביטוח רכוש וחבויות של מועצה אזורית גוש עציון לשנת 2020-2021 פומבי 19/08/2020 07/09/2020
מכרז חיצוני עובד/ת למנהל זכאות חיצוני 18/08/2020 31/08/2020
פרוייקטור/ית דובר/ת אנגלית ורוסית לעידוד עלייה וקליטה חיצוני 16/08/2020 20/08/2020
מכרז חיצוני ליחידת הפיקוח והאכיפה דרוש/ה פקח/ית חוקי עזר חיצוני 11/08/2020 20/08/2020
מכרז חיצוני 2020 דרושים פסיכולוגים חינוכיים חיצוני 29/07/2020 07/08/2020
מכרז פומבי 11-2020 מכרז מספר 2020-11 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות במגדל עוז פומבי 11/06/2020 12/07/2020
מכרז חוזר - ביס קדם בניית 16 כיתות לימוד כולל עבודות פיתוח לבית ספר קדם ביישוב נוקדיםץ פומבי 09/06/2020 05/07/2020
מכרז מסגרת זוטא 2020-01 לעבודות שיפוצים והתאמות במוסדות חינוך ובמבני ציבור זוטא 08/06/2020 22/06/2020
רכז/ת פרויקטים השתלמויות וחווית הסייעת חיצוני 01/06/2020 14/06/2020
מזכיר/ה למחלקת השירות הפסיכולוגי החינוכי חיצוני 01/06/2020 14/06/2020
מפקח/ת תכנון ובניה חיצוני 01/06/2020 30/06/2020
מנהלת ספרייה אזורית חיצוני 01/06/2020 14/06/2020
רכזת כ"א ונוכחות חיצוני 01/06/2020 14/06/2020
ועד מקומי נוקדים - הזמנה לקבלת הצעות לשכירות והפעלה של מבנה לצורך מתן שירותי רפואה ליישוב חיצוני 01/06/2020 02/07/2020
דרוש/ה מנהל/ת אזור יהודה (גוש עציון, הר חברון, קרית ארבע והישוב היהודי בחברון חיצוני 17/03/2020 01/04/2020
דרוש/ה פקיד/ת גבייה למועצה האזורית גוש עציון חיצוני 09/03/2020 22/03/2020
מכרז לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה  מסוג LED על  עמודי  תאורה ביישובי המועצה האזורית גוש עציון - החלטה עת"ם 40/20 במסגרת מכרז פומבי מס' 2019/38  פומבי 24/02/2020 26/02/2020
דרוש/ה קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 09/02/2020 09/02/2020
תאורת לדים פומבי 03/02/2020 20/02/2020
בודק/ת בקשות להיתרי בנייה - הארכת מכרז חיצוני 29/01/2020 02/02/2020
דרוש/ה פרויקטור/ית לעידוד עלייה מארצות דוברות אנגלית ורוסית חיצוני 17/12/2019 20/12/2019
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בצעירים חיצוני 17/12/2019 31/12/2019
מכרז 2019/41 להקמת גדר דרומית רשת מרותכת ביטחונית ושערים בישוב מגדל עוז חיצוני 04/12/2019 31/12/2019
מכרז 2019-40 גידור צפוני מגדל עוז חיצוני 27/11/2019 31/12/2019
מנהל תחום בתיי ספר יסודי ופרויקטים חינוכיים חיצוני 12/11/2019 24/11/2019
מרכז מנהל אגף תיאום ובקרה חיצוני 05/11/2019 17/11/2019
גזבר/ית מועצה חיצוני 07/08/2019 24/08/2019
מנהל/ת תחום בתי ספר יסודיים חיצוני 07/08/2019 24/08/2019
מפקח/ת תכנון ובנייה חיצוני 10/06/2019 24/06/2019
דרוש/ה עו"ס משפחות לעבודה עם משפחות ביישובים החרדיים של המועצה חיצוני 19/05/2019 25/05/2019
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת פרטני לתחום הזקנה חיצוני 19/05/2019 25/05/2019
פניה לקבלת בקשות להסמכת גופי תאורת חוץ מבוססי טכנולוגיית LED חיצוני 15/04/2019 15/05/2019
דרוש/ה מלווה קהילתי חיצוני 08/04/2019 30/04/2019
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות חיצוני 08/04/2019 30/04/2019
דרוש/ה עו"ס/ית משפחות לעבודה עם משפחות ביישוביה החרדיים של המועצה חיצוני 08/04/2019 30/04/2019
דרוש/ה למועצה האזורית גוש עציון רכז/ת חוזים והתקשרויות חיצוני 08/04/2019 30/04/2019
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לחוק נוער חיצוני 08/04/2019 30/04/2019
דרוש/ה פקח/ית קרקעות חיצוני 08/04/2019 30/04/2019
דרוש/ה לאגף החינוך מנהל/ת מחלקת בתי ספר חיצוני 08/04/2019 30/04/2019
מנהל חשבונות ראשי חיצוני 19/02/2019 30/03/2019
עו"ס בטיפול בהתמכרויות חיצוני 19/02/2019 30/03/2019
מכרז להקמת והפעלה של האב (HUB) 12/02/2019 28/02/2019
קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 27/12/2018 15/01/2019
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות ראשי חיצוני 10/12/2018 31/12/2018
מלווה קהילתית חיצוני 21/11/2018 04/12/2018
מכרז 10/2018 שיפוץ יסודי במקווה בת עין נשים חיצוני 07/11/2018 22/11/2018
בודק/ת תוכניות פומבי 27/08/2018 11/09/2018
מנהל מחלקת קרקעות חיצוני 29/06/2018 07/07/2018
פקח/ית קרקעות חיצוני 28/05/2018 10/06/2018
מכרז רכז/ת מנהיגות עולים למעורבות חברתית חיצוני 10/04/2018 22/04/2018
מנהל מחלקת קרקעות - הארכת מכרז חיצוני 22/03/2018 30/03/2018
קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 22/03/2018 30/03/2018
מזכיר/ה ליחידת הפיקוח חיצוני 22/03/2018 30/03/2018
פסיכולוגים/יות חינוכיים/יות חיצוני 22/03/2018 30/03/2018
פקח/ית חוקי עזר חיצוני 22/03/2018 30/03/2018

חזור למכרזים פעילים