The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז מסגרת 03.2024 ניהול תכנון תב"עות בתחומי מועצה גוש עציון

שימו לב!
                           מועד האחרון להגשת הצעות השתנה ל14.8.24 בשעה 12:00
                                               

ביום רביעי 14.8.24 שעה 12:00 לתיבת המכרזים בניין המשרדים של מועצה אזורית גוש עציון

עלות רכישת המכרז- 1000 ₪ שלא יוחזרו.
טרם הכנסת ההצעה לתיבה חובה להחתים את המעטפה במשרדי החברה.
הממוקמים בקומה 1- , בבניין המועצה האזורית בגבעה הצהובה, אלון שבות.

 

ניתן להגיע בין השעות 08:30- 15:00

לצפייה בקובץ המצורף למכרז